آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار کارگروه

برگزاری دوره آموزشی آنلاین معاینه فنی برای ادارات استانی حفاظت محیط زیست دوره آموزشی نظارت بر مراکز معاینه فنی با حضور نمایندگان این سازمان در استانها و توسط مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم در هجدهم و نوزدهم اردیبهشت ماه برگزار شد. با توجه به اهمیت معاینه فنی در کاهش آلایندگی ناشی از وسایل نقلیه و نقش مراکز معاینه فنی مستقر در اقصی نقاط کشور، سازمان حفاظت محیط زیست اقدام به برگزاری دوره آموزشی آنلاین برای کلیه ادارات کل حفاظت محیط زیست انسانی جهت آموزش نظارت بر مراکز معاینه فنی نمود. این دوره آموزشی با حضور نمایندگان این سازمان در استانها و توسط مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم در هجدهم و نوزدهم اردیبهشت  ماه برگزار شد.
 
بيشتر