آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار کارگروه

ابلاغ حدود مجاز معاینه فنی هوا و صدا در سال 1400 حدود مجاز معاینه فنی وسایل نقلیه موتوری کشور حسب ماده 15 آیین نامه فنی ماده 2 قانون هوای پاک( مصوبه هیات وزیران) به دستگاههای ذی ربط ابلاغ شد.
ابلاغ حدود مجاز معاینه فنی هوا و صدا در سال 1400
در راستای اجرای ماده 15 آیین نامه ماده2 قانون هوای پاک مصوب سی ام مهرماه 1398 و آیین نامه تبصره 2 ماده 29 قانون هوای پاک، آخرین ویرایش حدود مجاز معاینه فنی وسایل نقلیه موتوری کشور برای اجرای آزمون های آلایندگی هوا و صدا و شیوه نامه اجرایی آزمون صدا اگزوز خودروهای سبک، به وزاتخانه های کشور و راه وشهرسازی جهت اطلاع رسانی به مراکز معاینه فنی سبک و سنگین کشور، ابلاغ شد.
بيشتر