آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار کارگروه

برگزاری چهل و پنجمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلانشهرها جلسه 45 ام کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلانشهرها، بتاریخ 10/10/ 1399در ساعت 8:30صبح در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد. با توجه به اعلام پلیس راهور در رسانه ها، جهت ترخیص 837 هزار دستگاه موتورسیکلت رسوبی در پارکینگهای نیروی انتظامی در سطح کشور و ابعاد زیست محیطی موضوع، این جلسه برگزار شد. البته علی رغم دعوت از پلیس راهور، نماینده پلیس راهور از حضور در جلسه خودداری نمود. جلسه 45 ام کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلانشهرها، بتاریخ 10/10/ 1399در ساعت 8:30صبح در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد. با توجه به اعلام پلیس راهور  در رسانه‌ها، جهت ترخیص 837 هزار دستگاه موتورسیکلت رسوبی در پارکینگ‌های نیروی انتظامی در سطح کشور و ابعاد زیست محیطی موضوع، این جلسه برگزار شد. البته علی رغم دعوت از پلیس راهور، نماینده پلیس راهور از حضور در جلسه خودداری نمود.
این جلسه با حضور نماینده وزارت کشور، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، شهرداری تهران و مجلس شورای اسلامی برگزار شد. نهایتاً موارد ذیل به تصویب کارگروه رسید:
-مقرر شد در کلانشهرهای دارای اولویت آلودگی هوا (وفق آیین نامه ماده2 قانون هوای پاک)، خودروهای پلاک کلانشهر مربوطه صرفاً معاینه فنی از مراکز مستقر در همان شهر را دریافت نمایند. (پیشنهاد برای دولت ارائه خواهد شد).
-مشکلات ثبت موتورسیکلت اوراقی در سامانه اسقاط که بعلت ناهماهنگی پلیس راهور و ستاد سوخت رخ داده شده است؛ توسط صنف اسقاط برای دبیرخانه کارگروه ارسال شود.
-مقرر شد؛ ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت آمار تعداد گواهی اسقاط موتورسیکلت صادر شده از 28/11/1398 (زمان آغاز اجرای ماده11 آیین نامه ماده2 قانون هوای پاک) را ارائه نماید.
-با توجه به عدم پاسخگویی پلیس راهور به مکاتبات موضوع ترخیص موتورسیکلتهای فرسوده و رسوبی و عدم حضور در جلسه کارگروه (علی رغم ارسال دعوتنامه)، توضیحات لازم درخواست گردد.
-مقرر شد کلیه اعضای کارگروه سطوح شرکت در جلسات را رعایت نموده و نمایندگان مطلع و صاحب اختیار در خصوص دستورجلسه،  در جلسات کارگروه حضور یابند.

 
بيشتر