آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار کارگروه

انتشار کتابچه سالانه آلایندگی خودرو و موتورسیکلت کشور برای نخستین بار کتابچه سالانه آلایندگی خودرو و موتورسیکلت کشور برای نخستین بار، توسط سازمان حفاظت محیط زیست(مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم) در سال 1399 تدوین و چاپ شده است. این کتابچه حاوی اطلاعات مربوط به آزمونهای آلایندگی انجام شده در طول سال برای انواع وسایل نقلیه تولیدی و وارداتی کشور در طی فرآیندهای نظارتی این سازمان می باشدعلاوه بر آن تحلیل های مبتنی بر این نتایج نیز براساس شاخص های مختلف انجام شده است. نظارت بر کیفیت آلایندگی وسایل نقلیه تولیدی و وارداتی یکی از ارکان اصلی در کنترل آلایندگی وسایل نقلیه است. در صورتیکه استانداردهای آلایندگی در زمان تولید یا واردات انواع وسایل نقلیه، رعایت نشوند؛ ورود خودروها و موتورسیکلت های بی کیفیت، منجر به لطمه زدن به محیط زیست کلانشهرها و افزایش آلایندگی هوا می شود. لذا ضروری است که با ارتقا روش های نظارت و کنترل وضعیت آلایندگی وسایل نقلیه تولیدی و وارداتی، صحت عملکرد آنها از منظر محیط زیستی، با دقت بالایی بررسی شود.
در این خصوص، کتابچه سالانه آلایندگی خودرو و موتورسیکلت کشور برای نخستین بار، توسط سازمان حفاظت محیط زیست(مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم) در سال 1399 تدوین و چاپ شده است. این کتابچه حاوی اطلاعات مربوط به آزمون‌های آلایندگی انجام شده در طول سال برای انواع وسایل نقلیه تولیدی و وارداتی کشور در طی فرآیندهای نظارتی این سازمان می باشدعلاوه بر آن تحلیل های مبتنی بر این نتایج نیز براساس شاخص های مختلف انجام شده است.
  • سال مبدا کتابچه نخست بر مبنای اطلاعات آزمونی سال‌های ۹۷ ۹۸ تهیه شده است.
  • در این کتابچه  اطلاعات مربوط به آزمون های انجام شده در سال های 1397 و 1398 ارائه شده است.
  • این کتابچه در سه بخش "خودروهای سبک"، "موتورسیکلت‌ها" و "خودروهای سنگین" اطلاعات شاخصی ارائه کرده که میانگین نتایج آزمون‌های آلایندگی را نشان می‌دهد.
این کتابچه قرار است سالانه از سوی سازمان محیط زیست منتشر شود تا اطلاعات مربوط به تمامی آزمون‌های آلایندگی که بر روی خودروهای وارداتی و تولید داخلی صورت می‌گیرد در آن ثبت شده و به تحلیل منابع آلایندگی‌ها کمک کند.
 
بيشتر