آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار کارگروه

ابلاغ حدود مجاز معاینه فنی آلایندگی هوا و صدا –ویرایش سال 1399 ویرایش جدید حدود مجاز معاینه فنی آلایندگی هوا و صدا به وزارتخانه های کشور، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.
ویرایش جدید حدود مجاز معاینه فنی آلایندگی هوا به استناد ماده 15 آیین نامه ماده 2 ، در خصوص  کلیه وسایل نقلیه به تفکیک نوع خودرو، سوخت و تجهیزات کاهنده آلایندگی به وزارتخانه های کشور، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.
همچنین ویرایش جدیدحدود مجاز معاینه فنی صوت وسایل نقلیه موتوری کشور حسب ماده 29  قانون هوای پاک و ماده 3 و 6 آیین نامه تبصره 2 ماده 29 قانون هوای پاک مصوب 97/06/27 هیأت محترم وزیران، نیز جهت اجرا به وزارتخانه های کشور، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.
بيشتر