آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار کارگروه

ششمین جلسه کمیته تخصصی اصلاح قانون هوای پاک ششمین جلسه کمیته تخصصی اصلاح قانون هوای پاک در تاریخ 98/11/20 با همکاری دستگاه‌های ذیربط در محل سازمان برگزار گردید.
ششمین جلسه کمیته اصلاح قانون هوای پاک در تاریخ 98/11/20 با حضور نمایندگان وزارت کشور، مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، شهرداری تهران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان ملی استاندارد، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پلیس راهور وزارت راه و شهرسازی در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.در این جلسه متن پیشنهادی وزارت کشور درخصوص تبصره 3 ماده 6، تبصره 2 ماده 7، ماده 8 و تبصره 1 و 2 ماده 8 قانون هوای پاک مورد بررسی قرار گرفت. نهایتاً با اتفاق اعضا مقررگردید:
  • پیشنهاد ستاد معاینه فنی خودروهای تهران درخصوص تبصره 3 ماده 6 به سازمان ارسال شود.
  • پیشنهاد وزارت کشور جهت افزودن تبصره 2 ماده 7، با ماده 7 و تبصره ذیل آن ادغام شود.
  • پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور درخصوص متن تبصره 1 ماده 8  قانون هوای پاک پس از برگزاری جلسه برای سازمان ارسال شود.
بيشتر