آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار کارگروه

جلسه کمیته تخصصی نوسازی جلسه کمیته تخصصی بررسی پیشرفت طرح نوسازی ناوگان تجاری در تاریخ 98/06/02 در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.
جلسه کمیته تخصصی بررسی پیشرفت طرح نوسازی ناوگان تجاری در تاریخ 98/06/02 با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، شهرداری تهران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و پلیس راهور در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد. نهایتا با اتفاق اعضا مقرر گردید:
  • پیشنهاد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با مضمون "خودروهای موضوع بند ث ماده (30) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مشمول تسهیلات موضوع مصوبه شماره 128845 شورای اقتصاد شوند"، مورد بررسی قرار گیرد.
  • سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای طرح پیشنهادی خود را درخصوص تفکیک سن فرسودگی و سن اسقاط موضوع ماده (8) قانون هوای پاک، تهیه و به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نماید.
  • با توجه به موانع و محدودیت‌های اجرای نوسازی ناوگان، ناوگان فرسوده شناسایی و ثبت شده تا فراهم شدن امکان نوسازی، از ممنوعیت ذکر شده در ماده (8) معاف گردند. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای زمینه مناسب جهت شناسایی ناوگان فرسوده را فراهم نموده و طرح مربوطه را ارائه نماید.
بيشتر