آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

گزارش تصویری

شنبه 5 خرداد 1397 بیست و هشتمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلانشهرها
بیست و هشتمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا در تاریخ 97/03/02 با حضور ذینفعان برگزار شد.
  
1397/3/5 شنبه
بیست و هشتمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا   
1397/3/6 يكشنبه
بیست و هشتمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا   
1397/3/6 يكشنبه
بیست و هشتمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا   
1397/3/6 يكشنبه

  
1397/3/5 شنبه
بیست و هشتمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا   
1397/3/6 يكشنبه
بیست و هشتمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا   
1397/3/6 يكشنبه

بيشتر