آیکون منو
وزارت کشور
بند مصوبه شرح عنوان مصوبه مهلت اجرا دستگاه مسئول و همکار پیشرفت مصوبات توضیحات
بند 1-1 مصوبه احکام منابع متحرک
مصوبه سال 95
اجرای طرح کاهش (LEZ) در کلانشهرها تصویب‌نامه درخصوص تشکیل کارگروهی بر اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها یکماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه 1395/08/01 وزارت کشور (همکاران: وزارت راه و شهرسازی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) طرح تنها در شهر تهران اجرایی شده است
در سایر کلانشهرها اجرایی نشده است.
بند 1-2 مصوبه 
احکام منابع متحرک
مصوبه سال 95
تخصیص کد جریمه برای خودروهای فرسوده در محدوده کلانشهرها تصویب‌نامه درخصوص تشکیل کارگروهی بر اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها ظرف دو هفته پس از ابلاغ تصویبنامه وزارت کشور (همکاران: وزراتخانه‌های راه و شهرسازی و دادگستری) انجام شده است
بند 2 مصوبه احکام منابع متحرک
مصوبه سال 95
راه اندازی سامانه سیمفا تصویب‌نامه درخصوص تشکیل کارگروهی بر اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها از تاریخ ابلاغ تصویبنامه وزارت کشور (همکار: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) انجام شده است
3-2 استفاده از فیلتر ذرات برای خودروهای دیزلی سنگین (خودروهای عمومی) تصویب نامه الزام دستگاه های اجرایی برای مقابله موثر با آلودگی هوا-93/02/10 _ وزارت کشور (برای خودروهای عمومی درون‌شهری از طریق شهرداری‌ها) – وزارت راه و شهرسازی انجام نشده است
بند 1-10 مصوبه احکام منابع متحرک تعیین تکلیف تاکسی های غیر فعال و جایگزینی آن ها با تاکسی های هیبریدی و برقی تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروهی بر اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه وزارت کشور (همکار: پلیس راهور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) انجام نشده است
بند 12 مصوبه احکام منابع متحرک ساماندهی ناوگان حمل بار و مسافر درون شهری از برون شهری تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروهی بر اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها پایان شهریور ماه سال 1396 وزارت کشور (همکار : وزارت راه و شهرسازی) انجام نشده است
2-4 ایجاد ساختار یکپارچه معاینه فنی بصورت الکترونیکی منطبق با اطلاعات معاونت پلیس راهنمایی و رانندگی جهت اعمال قانون تصویب نامه الزام دستگاه های اجرایی برای مقابله موثر با آلودگی هوا-93/02/10 6 ماه وزارت کشور (ازطریق شهرداری‌ها) – معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است
2-1 تعویض کاتالیست خودروهای عمومی درون شهری تصویب نامه الزام دستگاه های اجرایی برای مقابله موثر با آلودگی هوا-93/02/10 6 ماه وزارت کشور (ازطریق شهرداری‌ها) تنها در شهر تهران و در سال های 93 و 94 به صورت محدودانجام شده است
6-2 تدوین برنامه مدیریت تقاضای  سفر جهت کاهش سفرهای درون شهری تصویب نامه الزام دستگاه های اجرایی برای مقابله موثر با آلودگی هوا-93/02/10 12ماه وزارت کشور با همکاری دستگاههای ذیربط انجام نشده است
ماده 13 صدور/ تمدیدمجوز شرکت‌های حمل و نقل پیک موتوری منوط به برقی بودن کل ناوگان آئین‌نامه ماده 2 قانون هوای پاک- مصوب مورخ 97/07/30 هیأت وزیران ابتدای سال 1399 وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) انجام نشده است
2
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *