آیکون منو
ایجاد سیستم MRV اندازه گیری پایش و صحه گذاری انتشار آلاینده ها

ماده 12 کنوانسیون سازمان ملل متحد در تغییرات آب و هوا، وفق ماده 4، بند 4، همه اعضا را به برقراری ارتباط با کنفرانس کشورهای عضو (COP) برای اجرای کنوانسیون، که شامل انتشار و حذف آلاینده‌ها است، متعهد می‌سازد. این ماده به کنوانسیون اجازه میدهد اطلاعات قابل اعتماد، شفاف و جامع در تولید گازهای گلخانه ای، اقدامات و حمایت‌ها را در اختیار داشته باشد و در نتیجه پایه و اساسی برای درک سطح انتشار فعلی، اقدامات موجود و پیشرفت در سطح ملی و منطقه ای ایجاد شود.
تمهیدات و مقدمات گزارش دهی ملی در سنوات مختلف کنوانسیون و پروتکل کیوتو تکامل یافته و به چهارچوبی جامع تر برای اندازه گیری، گزارش دهی و صحه گزاری تبدیل شده اند. اندازه گیری‌ها به طور قابل توجهی شفافیت اقدامات را افزایش داده و حمایت‌های تحت کنوانسیون به عنوان بخشی از برنامه اقدام بالی تصویب شده و در مصوبات (COP) های بعدی توسعه یافته است.
درحال حاضر ایستگاهها هواشناسی و سیستم های گزارش دهی وضعیت هوا به قدری گسترش پیدا کرده اند که در هر نقطه میتوان وضعیت هوا از لحاظ دما و رطوبت و باد و ... را مشاهده نمود. هدف از انجام این پروژه توسعه ایستگاههای سنجش آلودگی هوا و سیستم های گزارش دهی آن است تا در هر لحظه بتوان وضعیت کیفی هوا از منظر آلودگی را برای تمام نقاط روی نقشه ملاحظه نمود.

 

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *