آیکون منو
مجهز نمودن خودروهای عمومی به فیلتر دوده

بر اساس گزارش‌های سالانه، هوای شهر تهران در سال‌های  1394 و 1395 و 1396 به ترتیب 111 و 89 و 108 روز در وضعیت نامطلوب قرار داشت که تمامی موارد بدلیل تجاوز مقدار غلظت آلاینده ذرات معلق از حد استاندارد رخ داده بود. این نشان می دهد اصلی ترین عامل آلودگی هوای شهر تهران آلاینده ذرات معلق است. همچنین براساس پژوهش های صورت گرفته 85 درصد از کل انتشار ذرات معلق بین منابع متحرک در شهر تهران سهم خودروهای دیزلی است. خودروهای عمومی نیز یکی از گروههای اصلی خودروهای دیزلی هستند که به جهت تماس بیشتر با اقشار مختلف جامعه، دود اگزوز آنها تأثیر به مراتب جدی تری روی سلامتی مردم دارد. اصلی ترین راه حل کاهش انتشار ذرات معلق استفاده از فیلتر ذرات است. این فیلترها با تأثیرگذاری بسیار خوب جلوی انتشار درصد زیادی (معمولا 99 درصد) از ذرات معلق خودروها را می گیرند. در این پروژه روی خودروهای بخش عمومی فیلتر ذرات نصب می شود که انتظار می رود تأثیر بسزایی روی کاهش آلودگی هوا داشته باشند.

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *