آیکون منو
تجزیه و تحلیل مستمر سوخت

با سخت گیرانه تر شدن حدود مجاز آلایندگی در استانداردهای جدید مانند یورو4 و یورو 5 خودروسازان اقدام به استفاده از فناوری‌های نو مانند فیلتر ذرات و سیستم SCR و .... در جهت کاهش آلایندگی خودروها نموده اند. با این حال استفاده از این فناوری ها نیازمند وجود زیرساخت هایی است که عملکرد آنها را تسهیل نماید. یکی از کمیت های موثر بر عملکرد این فناوری ها، میزان غلظت گوگرد موجود در سوخت است، به گونه ای که اگر غلظت آن در سوخت دیزل بیشتر از 50ppm باشد موجب خرابی فیلتر و یا سیستم SCR می گردد. کمیت های دیگر سوخت نیز باید در حدود مجاز مشخص شده ای قرار داشته باشند تا به عملکرد سیستم های کاهنده آلایندگی خودرو آسیبی نرسد. به همین منظور سازمان حفاظت محیط زیست پایش کمیت های مهم در سوخت توزیعی در کشور را در دستور کار خود قرار داده است تا کیفیت پایین سوخت اثر سوئی روی آلایندگی خودروها نداشته باشد.

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *