آیکون منو
بازنگری حدود مجاز معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین با انواع فن آوری

دود و آلاینده های خروجی اگزوز خودروها معمولاً با افزایش طول عمر و کارکرد آن ها دیگر با استانداردهای اولیه تولید تطابق ندارد. از این رو اصل معاینه فنی و کنترل زیست محیطی تعریف می شود تا اطمینان حاصل شود که مقدار خروجی اگزوز معاینه فنی خودروها تا انجا که ممکن است مطابق با استانداردهای موجود و مصوب باشد. حدود مجاز معاینه فنی حدود پذیرش و یا رد خودرو از آزمون های فنی و آلایندگی می باشد. این حدود می بایست با توجه به رشد فناوری خودروهای کشور بروزسانی شده و مورد بازنگری قرار گیرد. معاینه فنی در زمینه های مختلفی انجام می پذیرد. یکی از این زمینه ها میزان غلظت آلاینده ها در اگزوز خودروهاست به این صورت که اگر میزان غلظت آلاینده ها از حدود مجاز تعیین شده فراتر باشد خودرو مورد نظر در فرآیند معاینه فنی مردود خواهد شد.

 تا کنون برای خودروهای بنزینی سه کمیت آلاینده و برای خودروهای دیزلی یک کمیت آلاینده در حدود مجاز مذکور تعیین شده بود. اکنون با وارد شدن خودروهایی با فناوری جدید نیاز است که این حدود مجاز و در صورت نیاز این کمیت ها متناسب با فناوری های جدید تغییر کنند. در این پروژه با ارزیابی جامعه آماری مناسب از خودروها و بررسی تجهیزات مراکز معاینه فنی کشور، حدود مجاز جدید و کمیت های مورد بررسی جدید متناسب با فناوری های موجود در خودروها تعیین خواهند شد.

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *