آیکون منو
تولید و تدوین سیاهه انتشار کلانشهرها

در هوایی که تنفس می کنیم آلاینده های مختلفی وجود دارند که هر کدام از منبع خاصی به اتمسفر منتشر شده اند. عوامل انتشار آلاینده‌ها به طور کلی به دو دسته طبیعی و انسانی تقسیم می شوند. عوامل انسانی نیز به دو دسته منابع ساکن منابع متحرک تقسیم می گردند. منابع ساکن شامل واحدهای صنعتی و کشاورزی، گرمایش منازل و اماکن عمومی، نیروگاهها، پالایشگاهها، فرودگاهها، ایستگاههای راه آهن و پمپ بنزین ها و ... می شوند. منابع متحرک نیز شامل خودروهای سبک و سنگین و غیرجاده ای و موتورسیکلت ها هستند. در این پروژه با اندازه گیری و یا تخمین میزان انتشار آلاینده های منتشره از هریک از منابع ذکر شده می توان به سهم انتشار آنها در بین کل منابع انسانی پی برد. شناسایی منابع آلایندگی در محاسبه عوارض آلودگی هوا، سیاست گذاری جهت تعیین اهداف راهبردی و کمی سازی برنامه های کاهش آلودگی هوا از جمله کاربردهای تدوین سیاهه انتشار می باشد.

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *