آیکون منو
درباره ما
1397/3/7 دوشنبه

دبیرخانه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلانشهرهای کشور در تاریخ  96/11/01 طی حکمی از سوی نهاد ریاست جمهوری در محل سازمان حفاظت محیط زیست آغاز بکار نمود. بر اساس مصوبات قبلی دولت، این دبیرخانه میتواند مصوباتی را بگذراند که برای دستگاه های اجرایی کشور لازم الاجراست. دبیرخانه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلانشهرهای کشور در هر ماه یک جلسه اصلی برگزار نموده و نیز جلسات متعدد کمیته های تخصصی به منظور ایجاد بسته های سیاست گذاری و راهکارهای قابل ارائه در کارگروه ملی تشکیل داده است.ریاست کارگروه ملی آلودگی هوا به عهده معاونت رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست بوده و ایشان طی حکمی از تاریخ 96/10/19 دکتر وحید حسینی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف را به عنوان دبیر کارگروه منصوب نموده اند.
 

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *