آیکون منو
شروع بکار دبیرخانه کارگروه
1397/2/17 دوشنبه
دبیرخانه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلان شهرهای کشور در تاریخ 96/11/01 طی حکمی از سوی نهاد ریاست جمهوری در محل سازمان حفاظت محیط زیست راه اندازی مجدد شد.بر اساس مصوبات قبلی دولت، این دبیرخانه میتواند مصوباتی را بگذراند که برای دستگاه های اجرایی کشور لازم الاجراست.دبیرخانه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلان شهرها در هر ماه یک جلسه اصلی برگزار نموده و جلسات متعدد کمیته های تخصصی به منظور ایجاد بسترهای سیاست گذاری و راهکارهای قابل ارائه در کارگروه ملی تشکیل داده است. ریاست کارگروه ملی به عهده معاونت رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بوده و ایشان طی حکمی از تاریخ 96/10/19 ، دکتر وحید حسینی عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف را به عنوان دبیر کارگروه منصوب نموده اند.
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *