آیکون منو
مصوبات کارگروه ها
1397/2/15 شنبه
شماره کارگروه مباحث مطرح شده
بیست و پنجمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا مورخ 1396/11/04  توزیع سوخت دیزل یورو 4، فیلتر دوده، طرح LEZ، نوسازی تاکسی، کاتالیست
بیست و ششمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا مورخ 1396/12/09 توزیع سوخت دیزل یورو 4، فیلتر دوده، موتورسیکلت برقی، طرح LEZ
بیست و هفتمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا مورخ 1397/01/29 کیفیت سوخت دیزل، فیلتر دوده، موتورسیکلت برقی، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی درون‌شهری، کاتالیست تاکسی‌ها
بیست و هشتمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا مورخ 1397/03/02 طرح LEZ، معاینه فنی، فیلتر دوده، نوسازی ناوگان تاکسی
بیست و نهمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا مورخ 1397/04/13 معاینه فنی، رتروفیت با استفاده از فیلتر دوده، توزیع سوخت یورو 4، نوسازی ناوگان دیزلی فرسوده، نوسازی ناوگان تاکسی
سی‌امین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا مورخ 
97/05/24
معاینه فنی، طرح LEZ، بازنگری قانون هوای پاک، کیفیت سوخت دیزل، مدیریت تقاضای سفر
سی و یکمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا  مورخ
97/07/04
آخرین وضعیت اجرای تفاهم‌نامه و توزیع سوخت یورو4، طرح کهاب، مدیریت تقاضای سفر
سی و دومین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا  مورخ
97/09/07
معاینه فنی، کیفیت سوخت، اسقاط
سی و سومین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا  مورخ
97/09/28
کیفیت سوخت، مدیریت تقاضای سفر، اسقاط، نوسازی، اصلاح قانون هوای پاک، صدور مجوز زیست‌محیطی
سی و چهارمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا مورخ
97/10/12
معاینه فنی، LEZ، صدور مجوزهای زیست‌محیطی
سی و پنجمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا مورخ
97/11/01
ارائه گزارش عملکرد یکساله دبیرخانه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلانشهرها
سی و ششمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا مورخ
97/12/01
معاینه فنی،LEZ، اسقاط موتورسیکلت
سی و هفتمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا مورخ
98/02/18
اسقاط و نوسازی، آلودگی دیزل
سی و هشتمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا مورخ
98/04/12
اسقاط، موتورسیکلت، LEZ، نوسازی تاکسی
سی و نهمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا  مورخ
98/06/27
LEZ، سوخت دیزل، نوسازی و موتورسیکلت
چهلمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا مورخ
98/08/01
سیاهه انتشار، سواری دیزلی، معاینه فنی، LEZ، طرح کهاب، فرهنگ‌سازی
چهل و یکمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا مورخ
98/09/13
اسقاط، ارتقا استانداردهای آلایندگی، طرح LEZ و معاینه فنی
چهل و دومین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا مورخ
98/11/02
استانداردهای خودرویی، کنترل آلایندگی نیروگاه، پایش سوخت
چهل و سومین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا مورخ
98/11/30
آلایندگی نیروگاهها،LEZ، گزارش عملکرد
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *