آیکون منو
ماموریت ها و اهداف
1397/3/2 چهارشنبه
سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص مصوبات مرتبط با آلودگی هوا نقش نظارت و پیگیری دارد.قوانین و مصوبات متعددی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی هوای شهرهای بزرگ کشور از قانون هوای پاک و آیین نامه های فنی و اجرایی آن تا مصوبات هیأت وزیران وجود دارد که تکالیف گوناگونی را با مهلت زمانی معینی به عهده نهادهای اجرایی می‌گذارد.این تکالیف و احکام شامل تغییر در سیاست های اجرایی و اجرای پروژه های مشخص به همراه تخصیص بودجه است.مجموعه این قوانین و مصوبات برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کشور را شامل می‌شود. 
سازمان حفاظت از محیط زیست نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در نظارت بر عملکرد دستگاه هاست که نهایتاً پیشرفت فعالیتها را به دولت گزارش میکند.
اهم وظایف دبیرخانه کاهش آلودگی هوا به شرح زیر است:
برگزاری جلسات منظم کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا
پیگیری قوانین،مصوبات و آیین نامه ها از دستگاه های دولتی و تهیه گزارش برای دولت و نهادهای نظارتی
ایجاد تعامل و هماهنگی بین دستگاهی در موضوعات مصوبات دولت
تدوین و پیشنهاد مصوبات جدید،مصوبات تکمیلی و تصحیح مصوبات قبلی به منظور روان سازی اجرای برنامه های کاهش آلودگی هوا
گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی به رسانه ها و اطلاع رسانی عمومی
ساختار دبیرخانه کاهش آلودگی هوا شامل دبیر و دو نفر کارشناس دبیرخانه است و اعضا کمیته های تخصصی و کارگروه اصلی، نمایندگان دستگاه های دولتی ذیربط هستند.

 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *